Celestial Motors Jeepney

Celestial Motors Jeepney for Sale

Isa sa mga kilalan jeepney body builders o jeepney manufacturers sa Pilipinas ay ang Celestial Motors Jeepney na matatagpuan sa San Pablo Laguna.

Dahil sa kanilang kagustuhan na mapanatili ang tradisyong jeepney ng mga Pilipino, ang Celestial Motors Jeepney ay patuloy na gumagawa ng mga de kalidad at makukulay na mga jeepney sa kanilang motor shop sa Laguna.

Gumagawa sila ng mga customized na mga jeepney na babagay sa pangangailangan at sa personalidad ng mga nagpapagawa.

Kontakin mo na ang may-ari ng Celestial Motors Jeepney para mapag-usapan na ninyo kung anong klaseng brand new jeepney ang kanilang ihahanda para saiyo at sa pamilya mo!

San Pablo, Laguna

Celestial Motors Jeepney

Call 0917 501-7545

TXT 0917 501-7545