Ano ang Jeepney Modernization Program?

Ang Department of Transportation ay naghahanda na sa pagpapanukala ng mga tuntunin na magpapasimula ng pagpapatupad ng batas na tinatawag na Jeepney Modernization Program. Ano ang jeepney modernization program at ano ang epekto nito sa mga jeepney driver at operator.

Ano ang jeepney modernization program?

Ang jeepney modernization program ay isang batas na naglalayong alisin ang mga jeepney na may edad 15 taon pataas at palitan ng makabagong mga sasakyan na hindi nakasisira sa kalikasan. Ito ay mariing tinututulan ng mga operator ng jeepney. Para sa kanila, ito ay magiging sobrang pabigat para sa kanila, sapagkat sa batas na ito, kailangan nilang bumili ng bagong mga unit ng mga sasakyan na may makabagong mga gamit at teknolohiya. Totoo, magandang pakinggan ang jeepney modernization program, subalit para sa mga namamasada, malaking dagok ito sa kanilang kabuhayan.

Ano ang epekto ng jeepney modernization program?

Ang jeepney modernization program ay isang batas na naglalayong palitan ang mga lumang jeepney. Ang mga luma at sira-sirang mga jeepney ang sa totoo lang ay ang isa sa pinaka-matinding mga dahilan kung bakit nasisira ang imahe ng napakagandang kultura ng jeepney sa Pilipinas.

Ang mga jeepney drivers at operators naman ay may salungat na opinyon tungkol sa batas na jeepney modernization program. Para sa kanila, malaking pasanin ang obligahin sila na palitan ang kanilang mga jeepney. Para sa karamihan, ito ay nangangahulugan ng gastusin na maaaring umabot ng isang milyong piso kada isang unit ng jeepney. Ang ilan sa mga operator ay naghahanda na ng kanilang mga dokumento para makautang sa bangko. Ang iba naman ay lumalapit na sa malalaking paggawaan ng jeepney tulad ng Sarao Motor para makapagtanong tungkol sa kanilang installment plans. Ang ibang mga operator ay naghihintay na lamang na ipatupad ang batas na ito, dahil sa jeepney modernization program, mapipilitan silang gumarahe na lamang habambuhay.

Nagbabalak ka bang kumuha ng pampasadang jeepney? Bumili ka ng brand new na jeepney! Magtanong sa pinakamalapit na jeepney manufacturer tungkol sa brand new jeepney na alinsunod sa jeepney modernization program.